Zaburzenia psychosomatyczne


Podobnie jak u ludzi, tak i u psów czynniki psychiczne mogą powodować rozwój wielu dolegliwości fizycznych. Energia naturalnych instynktów psa, jeśli nie może być przekształcona w aktywność fizyczną, ulega konwersji somatycznej. Stres lub uraz (porzucenie przez właściciela, wypadek, itp.) potęgują zaburzenia psychiczne i somatyczne. .

Dolegliwości psychosomatyczne mogą dotyczyć :
- układu trawiennego (skurcz odźwiernika, wymioty, biegunka, nadkwasota) i odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość, potomania)
- funkcji oddechowych (ataki astmy ze skurczem oskrzeli, dusznością)
- funkcji hormonalnych (ciąża urojona, laktacja urojona)
- układu krążenia (nadciśnienie, częstoskurcz)
- skóry (świąd, łysienie, egzema)

Objawy dolegliwości psychosomatycznej przejawiają się w trzech formach : emocjonalnej (obawa, lęk), funkcjonalnej (np. biegunka) i wywołanej uszkodzeniem narządów (np. wrzody żołądka, egzema). Formy te następują kolejno po sobie. Silny lęk bez możliwości ucieczki sprawia, iż pies zaczyna się drapać (rozładowuje w ten sposób napięcie). Skóra zaczyna swędzieć i łysieć, pojawia się egzema (czyli ostatnia forma).

Opracowanie materiału - Psychoterapia psów; mgr inż. Joanna Kosińska, specjalistka psychologii zwierząt
rdo: zoopsycholog.republika.pl